جایگذاری گرافت در جراحی بینی

جایگذاری گرافت در جراحی بینی

جایگذاری گرافت در جراحی بینی ،بیشتر در جراحی ترمیمی بینی توسط جراح بینی انجام می شود.در این نوع جراحی ،جراح نیازمند بافت غضروفی اضافه برای ایجاد فرم مناسب بینی می باشد.در صورتی که بینی فرد بافت اضافه نداشته باشد ،جراح بینی با کمک  جایگذاری گرافت ،به بینی فرد فرم می دهد.

برای این کار  از معادن غضروفی سایر بخش های بدن کمک گرفته می شود و میزان غضروف مورد نظرخود را تامین می نماید. در بسیاری از جراحی های ترمیم بینی به دلیل ضعف در جراحی قبلی و یا عدم مراقبت صحیح پس از عمل بینی ، بافت های غضروفی تحلیل رفته یا به میزان قابل توجهی حذف شده اند که در نتیجه شاهد بروز مشکلات عملکردی تنفسی برای بیمار و یا فرم های نامطلوب و غیر عادی بینی هستیم.

جایگذاری-گرافت-در-جراحی-بینی

بانک های  پیوند گرافت در بدن

سه قسمت از برن هر فرد را می توان به عنوان بانک هاای غضروفی برای پیوند معرفی کرد.

تیغه میانی بینی

بافت تیغه میانی مهم ترین عضو برای جراحی ترمیم بینی می باشد.تیغه میانی بینی اولین انتخاب جراح ینی برای پیوند است،زیرا غضروف تیغه میانی بینی،توانایی هماهنگی بهتر و سریع تر با سایر اعضای بدن می باشد.مهم ترین خاصیت این عضو ،عدم تغییر شکل و کج شدگی می باشد.

گوش

اگر بیمار بافت غضروفی در تیغه میانی نداشته باشد ،جراح بینی از غضروف گوش برای ترمیم استفاده می کند.روش کار در این جراحی اینگونه می باشد که ،جراح بینی با ایجاد یک برش در پشت گوش،غضروف مورد نیاز برای ترمیم را استفاده می کند.

ذکر این نکته ضروری می باشد که غضروف این بخش احتمال جذب شدن، توسط بدن را داشته و شکل پذیری سختی خواهد داشت.

دنده های سینه

برای استفاده از غضروف از ناحیه دنده های سینه،با ایجاد یک برش کوچک در زیر پستان غضروف مورد نیاز تامین می شود.

مزیت غضروف دنده در حجم زیاد غضروف و عیب آن در طولانی شدن مدت عمل ، بروز درد و امکان تغییر شکل غضروف در آینده است.

با تشکر مدیریت سایت دکتر محسن زارعی جراح بینی

درباره نویسنده

پاسخ